Fix distfile
[openresolv] / .gitignore
index 510392b52c84242b79afb7dfdd5463930c87cc0b..f0c09891a1c0af219cb7ae95368b12f3d1fb5be0 100644 (file)
@@ -1,5 +1,8 @@
+*.bz2
 dnsmasq
 libc
 named
 resolvconf
 resolvconf.8
+resolvconf.conf.5
+unbound