Fix wireless icon if none on theme.
authorRoy Marples <roy@marples.name>
Fri, 12 Sep 2014 13:37:47 +0000 (13:37 +0000)
committerRoy Marples <roy@marples.name>
Fri, 12 Sep 2014 13:37:47 +0000 (13:37 +0000)
commit9dccf00ebbb7b04f88f2d88f10c4a7abe02c76a0
treef94fe1c199b88d8bc7e6b8723ae99b187b5fff5e
parent6d06a8379d184626829e1d6ddbb0351c05978b16
Fix wireless icon if none on theme.
src/dhcpcd-qt/dhcpcd-wi.cpp